Privacy Statement

Stip-kinderfietsen, gevestigd in het Dutch Bicycle Centre Waalbandijk 8b 6541AJ Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://stip-kinderfietsen.nl Waalbandijk 8b 6541AJ Nijmegen +31649257628

Dhr J. van Stiphout is de functionaris van gegevensbescherming van stip-kinderfietsen. Te bereiken via info@stip-kinderfietsen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stip-kinderfietsen verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bestelgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jong zijn dan 16 jaar, tenzij we toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stip-kinderfietsen.nl, dan verwijderen wij deze informatie. (Artikel moet erbij, maar is n.v.t., vind ik. Ik heb niet de intentie om van mensen gevoelige persoonsgegevens te gebruiken. Alleen wat noodzakelijke gegevens zijn, zie hierboven welke.)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Stip-kinderfietsen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Stip-kinderfietsen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stip-kinderfietsen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van stip-kinderfietsen) tussen zit. Stip-kinderfietsen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: SQL voor de boekhouding, Paazl om goederen af te leveren en de website van Stip-kinderfietsen. Paazl heeft zijn eigen privacybeleid.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stip-kinderfietsen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Bewaartermijn zoals verplicht bij de belasting.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stip-kinderfietsen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (Adresgegevens voor Paazl om goederen af te leveren).

Stip-kinderfietsen gebruikt cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door stip-kinderfietsen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stip-kinderfietsen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stip-kinderfietsen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stip-kinderfietsen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stip-kinderfietsen.nl

Produkt zum Warenkorb hinzugefügt.
0 Artikel - 0,00
De waardering van stip-kinderfietsen.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.8/10 gebaseerd op 43 reviews.